Chrysamed Ratex

Fare ve sıçanlar için hazır pasta ve mum blok

Chrysamed Ratex Fare Ve Siçan Mucadelesi

Ratex Özellikleri

Gelişmiş antikoagülan olan, difenacoum bazlı, çok amaçlı bir rodentisittir.

Tüm fare ve sıçanlarda etkilidir.

Öldürücü dozu aldıktan sonra 5-10 gün içerisinde kemirgenlerde iç kanamaya neden olur.

Kemirgenlerin, beslenmeleri durarak, gözden uzak olan yuvalarında ölürler.

Formülasyon

 • %0,005 Diffenacoum
 • Ratex Uygulaması

  Kemirgenlerin gezindikleri, yuva yaptıkları ve zarar verdikleri yerleri tespit edin. Pisliklerinin görüldüğü yerlere Ratex Pasta yerleştirin. Her yemleme noktasına Ratex Pasta yem koyun. Zarar verdikleri tespit edilen yerlere veya diğer aktivite belirtisi görülen bölgelere yerleştirin.

  Yemlerin elle temas etmeden konulması gerekmektedir. Yemler mümkün olduğu kadar plastik kaplar veya yem istasyonlarında uygulanmalıdır.

  Sıçan mücadelesinde ortam özelliklerine göre 5-10 m aralıklarla 2-4 adet (20,25 gr yem için), 4-8 adet(10 gryem için) Ratex Hazır Blok uygulanır.
  Fare mücadelesinde ortam özelliklerine göre 3-5 m aralıklarla 1-2 adet (20-25 gr yem için). 2-4 adet (10gr yem için) Ratex Hazır Blok uygulanır.

  Yemler tüketildikçe ilave edilmelidir.

  chemical-bg-450x364
  İnsektisit Kullanım Alanları

  Ratex Kullanım Alanları

  Ratex, kapalı alanlarda; yuva delikleri kenarlarına ve içlerine, duvar köselerine, fare ve sıçanların gezindiği veya beslendiği alanlara yerleştirilir.

  Kırsal bölgelerde kullanımda, Ratex Pastayı kemirici yuvalarına yerleştiriniz.
  Delik kutular, kaplar ve borular yem istasyonu olarak kullanılabilir