Novacheck Covid-19 Hızlı Testi

Covid-19 Hızlı Antijen Testi

Novacheck Covid-19 Hızlı Antijen testi nedir?

SARS-CoV-2, genetik özelliklerde SARS-CoV ve MERS-CoV’den açıkça farklı olan, genellikle pleomorfik, yaklaşık 60 ~ 140nm’lik dairesel veya eliptik partikül çapı olan zarflı bir β-koronavirüsdür. Temel klinik belirtiler arasında ateş, yorgunluk ve diğer sistemik semptomların eşlik ettiği kuru öksürük, nefes darlığı ve yasamı tehdit edici şiddetli pnömoni, solunum yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu, septik sok, çoklu organ yetmezliği, şiddetli asit baz metabolizma bozukluğu görülebilir. SARS-CoV-2, solunum damlacıkları (hapşırma, öksürme, vb.) ve temas (virüsle temas halinde olan el ile burun deliğini çekme, gözleri ovuşturma vb.) yoluyla bulaşmanın ana yolu olarak tanımlanmıştır.

Novatech tıbbi cihaz ürünleri A.S olarak COVID-19 varlığını 15 dakikadan daha kısa sürede tespit edebilen COVID-19 antijen yanal akış testini başarıyla ürettik. Bu test Covid-19 pandemisiyle mevcut covid-19 testlerinin sunduğundan daha hızlı ve etkin mücadele olanakları sunar. Düşük maliyetli ve taşınabilir nitelikte olan hızlı antijen testi, enfekte bireylerin semptomlar gelişmeden önce tespit edilmesini sağlayarak Covid-19 salgınının yayılımını azaltmaya yardımcı olacak.

Cihaz Gerektirmez

Cihaz Gerektirmez

Özel Taşıma Ekipmanı Gerekmez

Özel Taşıma Ekipmanı Gerekmez

Soğuk Zincir Gerektirmez

Soğuk Zincir Gerektirmez

Novacheck Covid-19 Hızlı Antijen Test avantajları

Standart sürüntü testlerinin analizi şu anda Maliyetli ekipman, Yüksek eğitimli personel gerektirir ve genellikle büyük hastanelerde veya donanımlı PCR laboratuvarlarında gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, bu şekilde yapılan testlerin sonuç üretmesi birkaç saat veya birkaç gün sürebilir ve bu da hızlı klinik yanıtları zayıflatır. Bunun üstesinden gelmek için, taşınabilir bir yanal akış okuyucunun kullanılmasıyla, yüksek eğitimli personele ve karmaşıklığa ihtiyaç duymadan hızlı, tekrarlanabilir ve yüksek hassasiyetli sonuçlara alınabilecek.

Sonuç olarak, daha iyi klinik karar verme ve hastalığın yayılmasını azaltmak için hastaları karantinaya daha erken yönlendirme olasılığını açıyoruz. COVID-19 antijen test kiti, işlevi optimize etmek, viral partikül alt sınırının tespitinin daha da iyileştirmek ve hedeflenen popülasyonlar ve ortamlar için doğru sonuçlar almak için tüm gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.

 

Novacheck Covid-19 Hızlı Antijen Test nasıl kullanılır?

Novacheck Covid-19 Hızlı Antijen test nasıl çalışır?

SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Testi, antijenlerin kalitatif tespiti için immüno-lateral kromatografi teknolojisi kullanır. Anti-SARS-CoV-2 antikoru 1 ile bağlanma yapan koloidal altın parçacıkları, konjugasyon pedi üzerine sabitlenir. Anti-SARS-CoV-2 antikoru 2, nitroselüloz membranın “T” test hattına bağlıdır. Goat(keçi) Anti-Mouse IgG’si, nitroselüloz membranın “C” kontrol hattına bağlıdır .

Rapid Test Chart 1000px

Örnekteki ‘’SARS-CoV-2’’ konsantrasyonu minimum saptama sınırından yüksek olduğunda, koloidal altın parçacıkları ile etiketlenmiş olan ‘’Anti-SARS-CoV-2 antikor 1’’ ile kompleks oluşturur. Oluşturulan bu ilk kompleks membran üzerinde kılcal hareket yoluyla test hattına kadar ilerleyecek ve test hattına daha önceden bağlanmış olan ‘’Anti-SARS COV-2 Antikor 2’’ tarafından yakalanacak ve ‘’Au-Anti-SARS-CoV-2 Antikor! -(SARS-CoV-2)-Anti-Sars-CoV-2 antikor 2’’ kompleksi oluşturacaktır.

Bu kompleksler test hattında birikerek, antijenpozitif tayinine olanak veren bir renk oluşturur. Koloidal altın parçacıkları ile etiketlenmis olan ‘’Anti-SARS-CoV-2 Antikor 1’’ in geri kalanı C kontrol hattında bulunan keçi-Anti Fare IgG’si ile konjuge olarak renk ortaya çıkarır. Örnekteki ‘’SARS-CoV-2’’ konsantrasyonu minimum saptama sınırının altında ise kompleksler yalnızca C kontrol hattında renk oluşturur.

TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI

Positive

Pozitif

“C” kontrol çizgisi bölgesinde kırmızı çizgi ve “T” test çizgisi bölgesinde kırmızı bir çizgi belirir. Pozitif sonuç, numunedeki SARS-CoV-2 antijen içeriğinin, tespit sınırından yüksek olduğunu gösterir.

Negatif

 “C” kontrol çizgisi bölgesinde kırmızı çizgi belirir. “T” test çizgisi bölgelerinde hiçbir çizgi görünmez. Negatif sonuç, numunedeki SARS-CoV-2 antijen içeriğinin tespit limitinin altında olduğunu veya antijen olmadığını gösterir

Geçersiz

“C” kontrol çizgisi bölgesindeki kırmızı çizgi görünmediğinde, bu geçersiz olarak değerlendirilecektir. Geçersiz sonuç, prosedürün doğru olmadığını veya test cihazının güncelliğini yitirdiğini veya geçersiz olduğunu gösterir. Bu durumda prospektüs dikkatlice okunmalı ve testi yeni bir test cihaz ile tekrarlanmalıdır.

PCR test ile test reaktif sonuçlarının karşılaştırmalı

PCR test sonuçları ile test reaktif sonuçlarının karşılaştırmalı analizi Test reaktifi ve PCR test sonuçlarının tespit sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 PCR TEST SonuçlarıToplam
Pozitif (+)Negatif (-)
Test Reaktif SonuçlarıPozitif (+)45045
Negatif (-)3240243
Toplam Sayı48240288

Duyarlılık: 93.75%; (%95 CI:83.16%~97.85%)

Özgüllük: %100; (95%CI:98.42%~100%)
Toplam klinik tesadüf oranı: 98.96%. (95%CI:96.98%~99.65%)
Yukarıdaki sonuçlar, algılama reaktifi ve PCR sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını gösterdi.